Regulamin Bractwa.
dodatek do punktu I.6.
"  6. Każdy członek (i rekrut) zobowiązany jest do zdeklarowania swojego profilu uczestnictwa w działalności  B.o.B.
   6.1. Profile do wyboru to "Scribe" albo "Trooper"
   6.2. możliwe jest wybranie tylko jednego profilu, aczkolwiek jest możliwa jego zmiana w wyjątkowych okolicznościach. Decyzje taka podejmuje Naczelne Dowództwo. "

W zależności od wybranego profilu członka Bractwa obowiązują następujące reguły:

  Troopers:

 
* posiadanie broni. choćby flinta ASG za 5 PLN

* jak jest impreza - rozkazy fizyczne (bieg, pompki, rozkaz "za mną") - automatyczne wykonywanie. ma być we krwi.
 co za tym idzie, scriby nie musza, ale mogą pobiec wraz z troopsami.
!!! nie mówimy tu o karach, te obowiązują wszystkich. co prawda scribe może uniknąć ciężkich kar fizycznych w stylu orbitowania czy kopania dołów ale pompki przysiady i tak dalej zostaną rytualne dla wszystkich.

  * w związku z powyższym na Trooperach ciąży obowiązek utrzymania dobrej kondycji (info o dokładnych wymogach Cmdr Rhotax lub Drill Sgt Chewie)
 

  Scribes:

* roboty publiczne w stylu zbieranie danych, referaty itp. na stronę

  * jeden projekt w roku wymyślony i poprowadzony do końca. np. opracowanie działu broni atomowej, historii, przeprowadzenie jakiejś akcji jak np. konkurs itp. Jako ze jeden projekt na jedna osobę to dość dużo, dlatego  do pisania essejow czy do projektu formułuje sie teamy (np. bomba atomowa - 3 osoby, 3 rożne źródła, złożyć do kupy ładny artykulik - detale co do powstawania tych teamow u Sgt Mroka)

   * OBOWIAZEK opisu każdej imprezy na której byli. Relacje pisze kto chce, ale 'scriby' musza. Skrybowie powinni tez archiwizować dane: czyli dział history w znacznej części podchodzić będzie pod scribow.

* jak jest rajd to wyznaczony team scribes winien zając sie rozpoznaniem (przeszukać PoseidoNet w poszukiwaniu map, zdjęć, opisów lokacji itp. albo samemu zdobyć np. fizyczna z dużym powiększeniem i na skaner do kafejki netowej sie przejść itp.) o ile nie jest to rajd 'niespodziankowy'  z tajnym przebiegiem.
 

!!!
 Zarówno Troopersow jak i Scribow  obowiązuje wykonywanie rozkazów przełożonych, hierarchia ani podział na drużyny sie nie zmienia (obecni sierżanci nadal zostają bezpośrednimi szefami drużyn)
 Tak jak troopsi musza mieć jakieś minimum wiedzy o falloucie i tak dalej, tak samo jak scribowie musza mieć choć szczątkową kondycje i umieć sie posługiwać bronią... np. jak troopersi powiedzmy maja umieć zrobić 40 pompek.. to scribowie powiedzmy 15.

 Strój klimatyczny na imprezy każdy ma mieć. I tak: dla troopsow zaleca sie jakieś bojówki czy inny combat armour (niekoniecznie wz.01)  Dla scribe nie musi być to militarny strój, ale niech ma zafajdany kitel chociaż. Fallout to Fallout.
 

>back to Regulamin<