Regulamin Bractwa.

I. Członek Bractwa winien:


1. Lubić Piwo.

2. Lubić Fallouta.

3. Aktywnie wcielać w życie klimaty Falloutowe
(np. poprzez: zachowanie, sposób bycia, noszenie stosownych ubiorów
{pkt.3a, pkt.3b i pkt.3c regulaminu} i kreowanie otoczenia na obraz tego,
jakie spotykamy w grze Fallout, filmach typu Mad Max i podobnych)

3a. Noszenie dresów zabronione (wyjątek: niebieski dres z dużym, żółtym "13" na plecach, lub ze wzorem kolorystycznym odpowiadającym vault-suit'owi).
3b. Odpowiednio się ubierać na codzień (noszenie ramonezki bez prawego rękawa daje automatycznie status sierżanta na spotkaniu bractwowym).
3c. promowanie twórczości w klimacie postapokaliptycznym

4. Członek Bractwa WINIEN POSIADAĆ oficjalny mundur bractwa i dumnie nosić go na spotkaniach bractwowych jeśli to tylko możliwe.
Mundur bractwa Wz.01 składa się z:
* czarne glany (lub buty wojskowe)
* zielone bojówki
* czarny T-Shirt
* czarna bluza
* czarna kurtka skółrzana, najlepiej motocyklowa
* insygnia bractwowe umieszczać należy na mundurowym T-Shircie, bluzie lub kurtce na lewym ramieniu
* Nieśmiertelniki (dog-tags): oficjalny wzółr nieśmiertelnika zobaczyć można >tutaj<

5. Brać czynny udział w życiu Bractwa
5.1 wybrać status ON DUTY lub OFF DUTY (opis na bractwowym forum) i postępowac zgodnie z oczekiwaniami przewidzianymi przez dany status.
6. Wykonywać polecenia Braci starszych stopniem i przestrzegać niniejszego Regulaminu.


II. Naczelne Dowółdztwo (High Command).
Naczelne Dowództwo to organ, w skład którego wchodzą minimum 3 osoby o najwyższej randze w BoB.
HC może zdecydować o dodaniu do swojego składu dodatkowego członka/ów.
W głosowaniach HC podwójny roztrzygający głos ma osoba z najwyższym stopniem.
Do zadań Naczelnego Dowództwa należy podejmowanie decyzji w sprawach:
1. Przyjmowania nowych członkow Bractwa.
2. Wyrzucania tych, którzy okazali sie niegodni zaszczytu bycia członkiem B.o.B.
3. Karania lub nagradzania członków.
4. Ustalania priorytetu dla spotkań i dyskusji na forum.
5. Innych kluczowych dla Bractwa sprawach.
W sytuacjach wyjątkowych Naczelne Dowództwo może ogłosic ogólnobractwowe referendum, w którym decyzje podejmowane są większością głosów.

III. Przyjmowanie do Bractwa.

PODSTAWOWE WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OSOBA BY USYSKAC APROBATE HC I UZYSKAC RANGE REKRUTA:

1. Na rekrutów Bractwa przyjmowane są wyłącznie osoby, ktore ukończyły 18 rok życia.
2. Kandydat na rekruta zobowiązany jest przedłożyć krótki (ok.2000 znaków) tekst opisujący spotkanie swojej postaci
(w falloutowych realiach fabularnych) z bractwem F:B.o.B.
(text należy wysłać na adres admin@fbob.pl lub na profil F:BoB na Facebooku )
3. Kandydat na rekruta musi odbyć (i przeżyć) przynajmniej jedno spotkanie z członkami Bractwa w 'rzeczywistym swiecie'.
4. Osoby starające sie o przyjęcie do Bractwa po aprobacie HC uzyskują rangę REKRUTA.
5. Członek-rekrut przyjęty zostaje na okres minimum roku.
6. Po roku HC biorąc pod uwagę głosy wszystkich Braci, którzy mieli kontakt z danym rekrutem, podejmuje decyzję o dopuszczeniu rekruta do ceremonii inicjacji.
7. Po przeżyciu ceremonii inicjacji rekrut otrzymuje stopień Private i staje sie pełnoprawnym członkiem Bractwa.
8. Rekrut ma obowiązek najpóźniej w ciągu roku skompletować pełny mundur bractwowy.
9. Rekruta obowiązuje regulamin taki jak wszystkich innych Braci z wyjątkiem prawa głosu w bractwowych głosowaniach, chyba, że w konkretnym przypadku stwierdzone jest inaczej.
10. W wyjątkowej sytuacji i dzięki wybitnym zasługom REKRUT może być na wniosek większości członków dopuszczony do ceremonii inicjacji szybciej niż przed upływem roku.
11. Rekrut nie nosi bractwowych insygniów.

IV. KARY.

W razie nie stosowania się do punktów regulaminu i sytuacjach uznanych przez Bractwo jako karygodne zastosowane zostaną następujące kary:
1. Publiczna nagana (FAIL liczący się do 3 faili składających się na degrad)
2. Degradacja.
3. Grzywna (w piwach) - wysokość grzywny ustala High Command.
4. Doprowadzenie się do stanu upojenia piwem bezalkoholowym (na koszt własny)
5. Usunięcie z Bractwa.
6. Kary fizyczne - najczęściej stosowane podczas imprez bractwowych za drobne przewinienia. Przykładowe kary to:
a) Pompki lub przysiady w ilości zależnej od wagi popełnionego wykroczenia.
b) Orbitowanie - obieganie maszerującej kolumny. Ilość 'cykli' jak w punkcie 6a.
c) Kopanie dołów - dobry okop nie jest zły. Kara za cięższe przewinienia.
d) Słoniki - czyli czynności wykonywane w masce przeciwgazowej.
8. Prace społeczne - gromadzenie danych, pisanie bądź tłumaczenie tekstółw, obróbka grafiki itp. na stronę Bractwa lub w innych wyznaczonych przez HC celach.

V. NAGRODY.
1. Publiczna pochwała.
2. Awans.
3. Kolejka piwa fundowana przez High Command.
4. Nadanie tytułu honorowego.
5. Osobom niezrzeszonym w Bractwie mogą przysługiwać tytuły honorowe i tytuł Specjalnego Przyjaciela Bractwa.
6. Odznaczenia za udział w rajdach i operacjach przysługują tylko pełnoprawnym (o statusie Active) członkom Bractwa.

VI. High Command zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie Bractwa.