Hierarchia (od najwyższego stopnia do najniższego):

1. Commander. (cmdr)
2. Colonel. (col)
3. Major. (mjr)
4. Captain (cpt)
5. Lieutenant. (lt)
6. Sergeant. (sgt)
7. Corporal. (cpl)
8. Private First Class. (PFC)
9. Private. (pvt)
10. TagretDrone. (TD)

Sierżanta Mroka o rangach dyskusya

Tytuły Honorowe:

1. First Vault Dweller - posiadają go założyciele Bractwa.
2. Saviour of the damned.
3. Shield of hope.
4. Overseer.
5. Defender.
6. Wanderer.

Badge:

- Odznaczenie za intensywny udział w budowie fortu CAMP RHOKITKI.

- Odznacznie za udział w operacji RHOGUE SPEAR.

- Odznacznie za udział w operacji KULKA.

- Odznacznie za udział w operacji RIVERRIDE.

- Odznacznie za udział w operacji BIKINI.

- Odznacznie za udział w operacji GO TO HEL(L).

- Odznacznie za udział w operacji BIKINI. II

- Odznacznie za udział w operacji CITYFIGHT.

- Odznacznie za udział w operacji CITYFIGHT II.

- Odznacznie za udział w operacji GO TO HEL(L) II.

- Odznacznie za udział w operacji RHOGUE SPEAR II.

- Odznacznie za udział w pierwszym BoBowym wypadzie na MRU

- Odznacznie za udział w konwencie OLDTOWN'05

- Odznacznie za udział w konwencie OLDTOWN'06

- Odznacznie za udział w konwencie OLDTOWN'07

- Odznacznie za udział w operacji IVR

- Odznacznie za udział w akcji D-DAY HEL

- Odznacznie za udział w operacji BORNE

- Odznacznie za udział w operacji KLOMINO

- Odznacznie za udział w konwencie NORDCON 07

- Odznacznie za udział w konwencie OLDTOWN'08

- Odznacznie za udział w operacji GO TO HEL(L) III

- Odznacznie za udział w operacji EJZ

- Odznacznie za udział w konwencie ZAKONIKI'08

- Odznacznie za udział w operacji Hiroshima

- Odznacznie za udział w opercji Torpedownia

- Odznacznie za udział w opercji Zeljava

- Odznacznie za udział w konwencie OLDTOWN'09

- Odznacznie za udział w konwencie ZAKONKI'09

- Odznacznie za udział w operacji Waterworld

- Odznacznie za udział w akcji D.A.G.

- Odznacznie za udział w operacji Pstraze

- Odznacznie za udział w konwencie ATOMICON'10

- Odznacznie za udział w konwencie OLDTOWN'10

- Odznacznie za udział w operacji Chujowy Loszek

- Odznacznie za udział w konwencie ZAKONKI'10

- Odznacznie za udział w operacji Ground Zero

back to MAIN